Rotující novinky

Přejít do sekce Novinky
Obdélníky

Eurovision – grantové a dotační poradenství – veřejné zakázky - inženýring

Jsme česká poradenská společnost zaměřená na evropské i jiné dotace, výběrová řízení, inženýring a vzdělávání v těchto oblastech. Sídlíme v Brně, ale působíme v celé České republice. Máme dlouholeté zkušenosti - od roku 2000 jsme pro své klienty ve formě dotací a grantů získali téměř 30 miliard Kč. Našimi klienty jsou obce, státní instituce, soukromé firmy i neziskové organizace. Zakládáme si na osobním přístupu – ať už je Váš projekt obvyklý nebo nestandardní, budeme s Vámi hledat to nejlepší řešení.

Máte zajímavou myšlenku nebo už hotový projekt a chcete zjistit, jaké jsou možnosti získání dotace nebo poradit s podáním žádosti o grant?

Ve světě dotací se vyznáme, a tak vás celým procesem provedeme – z myšlenky s Vámi vytvoříme projektový záměr, doporučíme vhodný dotační program a zpracujeme žádost o grant tak, aby přesně odpovídala požadavkům, zaujala hodnotící komisi a měla tak velkou naději na úspěch. Pokud dotaci získáte, naše spolupráce nekončí – poradíme Vám při zadávání výběrových řízení včetně zveřejnění na profilu zadavatele, zajistíme monitoring projektu, technický dozor investora, a podáme závěrečné zprávy a vyúčtování. Pokud se chcete v oblasti dotací vyznat lépe, můžete navštívit některou z našich vzdělávacích akcí.

Na jakých projektech jsme se podíleli?

Během 15 let našeho působení v oblasti dotačního poradenství, jsme spolupracovali se stovkami nejrůznějších klientů na různorodých projektech, a zprostředkovali jim finance z mnoha zdrojů – namátkou:

  • ČOV Drásov - Malhostovice dobrovolný svazek obcí – výstavba ČOV a kanalizace (dotace ve výši 92 mil. Kč z Operačního programu Životní prostředí), včetně zajištění technického dozoru investora
  • Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. – vybudování jihovýchodního obchvatu města Holešov (dotace ve výši 218 mil. Kč z Regionálního operačního programu Střední Morava)
  • Benediktinské opatství Rajhrad - rekonstrukce kláštera v Rajhradě (dotace ve výši 8,4 mil. Kč z programu EHP/Norsko).
  • Wikov MGI a.s. – inovace výroby (dotace ve výši 75 mil. Kč z Operačního programu Podnikání a inovace)
  • Nadační fond Campianus – Mezinárodní projekt na stavbu koncertních varhan v Brně (komplexní organizace zadávacího řízení na výběr dodavatele unikátních koncertních varhan v hodně 29 milionů Kč, spolufinancováno z Regionálního operačního programu Jihovýchod)
  • ELTODO-CITELUM, s.r.o. – vzdělávání zaměstnanců (dotace ve výši 5 mil. Kč z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost)

a mnoho dalších. Více se o našich projektech dozvíte v referencích.

Chtete poradit se svým projektem?

Kontaktujte nás
Telefony

Brno
+420 539 050 600

Praha
+420 246 031 900

social

Eurovision FacebookEurovision LinkedINEurovision Google+Eurovision Twitter

PROFIL ZADAVATELE